Общи условия за ползване

Моля, внимателно се запознайте с Общите Условия за ползване на онлайн магазина  Pinkpoints.   .
С разглеждането и (или) използването на тази Интернет страница Вие се съгласявате и приемете условията за ползване.

 

      ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


  Чл.1 (1) Фирма  “Ес Борисова” ЕOOД е собственик на Интернет страницата www.pinkpoints.com, и по-нататък в изложението се нарича за краткост “САЙТA”.

(2) „Ес Борисова” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК (BG) 205190235, със седалище и адрес за контакти: гр. София, ж.к. Дианабад бл.53.

(3) С настоящите общи условия се дефинират взаимоотношенията между  “Ес Борисова“ ЕООД и потребителите – купувачи на стоки, предлагани в САЙТА, при покупка чрез средство за комуникация от разстояние, без физически контакт между страните.

Чл. 2.  За да можете да използвате услугите в САЙТЪТ, Вие следва  изрично да приемете настоящите Общи условия. Това приемане се извършва чрез маркиране на полето „Съгласен съм с общите условия за ползване”, при отправяне на запитване към Вас дали приемате Общите условия за използване на САЙТЪТ.

 

Чл.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва услугите на САЙТЪТ единствено за лични (нетърговски) цели. В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте САЙТА за извършване на покупки.

         

      ОБЩО ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

  Чл.4 САЙТЪТ предоставя възможност  за покупка на избрани от потребителя стоки, които ще бъдат доставени до посочен от него адрес в страната.

 

     АВТОРСКИ ПРАВА
 Чл.5 (1) Съдържимото в САЙТА – информация, данни, текст, снимки - e собственост на  “Ес Борисова“ ЕООД   и (или) на неговите партньори, и е защитено с авторски права.

(2) Нито една част от този САЙТ не може да бъде възпроизвеждана, с каквато и да е цел без изричното писмено съгласие на “Ес Борисова“ ЕООД. Всяко неправомерно използване на съдържанието на САЙТЪТ ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право.

(3) Ес Борисова“ ЕООД  си запазва правото по всяко време да изменя, по своя преценка, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на САЙТА.

  

     ПРЕДЛАГАНИ СТОКИ

  Чл.6  (1) САЙТЪТ предлага на Потребителя възможност за извършване на онлайн покупка на стоки, посочени в него. Артикулите, които се предлагат за продажба чрез САЙТА са ръчно изработени дрехи и аксесоари, готови рокли както и платове от Бъглария.

 Всички стоки са представени с описание на характеристиките си и снимков материал.

  (2) Цената на стоките е посочена при представянето й и е с включени всички данъци и такси.
Цената на стоките Не включва транспортни разходи, свързани с тяхната доставка

               

      РЕГИСТРАЦИЯ

 Чл.7. Можете да пазарувате от САЙТЪТ като „Гост” или като „Регистриран потребител”.

Чл.8. (1) Регистрирайки акаунт, посредством използването на имейл, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии, като това да научавате първи за нашите специални оферти и отстъпки. 

 (2) САЙТЪТ Ви дават възможността да се регистрирате и като юридическо лице, като при регистрацията се въвеждат всички фирмени данни, необходими за издаването на фактура.

(3) При попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другата изискуема от електронната форма информация.

  (4) Преди изпращане на регистрационната форма от ПОТРЕБИТЕЛЯ, същия може свободно да поправя въведената от него информация в тази регистрационната форма.

(5) След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция "Моят профил". Aдрес за доставка може да промените от там или в момента на поръчка в панел "Вашата кошница".

 

    ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

 Чл.9  (1) Продуктите, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ има намерение да купи следва да бъдат добавени от него в  „Кошница”.

(2) Добавянето на определена стока в „Кошницата” става чрез натискане на наименованието или снимката на конкретния продукт, избор на размер и след това натискане на бутона „КУПИ ”.

(3) За да прегледа продуктите в „Кошницата” си ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да натисне бутона в горния десен ъгъл и „поръчай“.

 Чл.10 (1) Заявката за покупка се появява при натискане на бутона „Поръчай” в секцията „Кошница”. След това, за да подаде заявката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да попълни полетата в нея, като задължителните за попълване полета са отбелязани със звезда (*). Преминаването към всеки следващ раздел от заявката се извършва чрез натискане на бутона „Продължи”. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се върне към  предишен раздел от заявката като натисне бутон „Обратно”.

(2) В заявката автоматично се описват видът, количеството и точната крайна цена (с включено ДДС) на стоките, съобразно съдържанието на „Кошницата” на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което той е въвел по-рано.

(3) При попълването на заявката за покупка ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да представи вярна и точна информация.

Чл.11. (1) Поръчката е направена с натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ” в секцията „ПЛАЩАНЕ”.

(2) Действието по предходната алинея, извършено от ПОТРЕБИТЕЛ,  представлява волеизявление за сключване на договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ и "Ес Борисова" ЕООД съгласно условията, посочени в заявката,

Чл.12  В срок от 1 работен ден от получаване на заявката представител на "Ес Борисова" ЕООД изпраща на  ПОТРЕБИТЕЛЯ електронно съобщение, с което потвърждава получаването на зявката или уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че поръчаният от него артикул не е в наличност. 

     

     ОТКАЗ ЗА ДОСТАВКА

 Чл.13 „Ес Борисова“ЕООД има право да откаже да достави поръчана стока поради технически или организационни причини. За този отказ се изпраща уведомление до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочената от него електронна поща или чрез телефон на ПОТРЕБИТЕЛЯ посочен в поръчката.

     

     УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА 

Чл.14 Доставката на стока, поръчана чрез използването на САЙТА, се извършва при описаните в този раздел условия.

Чл.15 Доставките ще се осъществяват чрез куриерска фирма „Еконт Експрес“ООД.

Чл.16 Доставката на територията на Република България е с фиксирана  стойност от 4,50 лв.

  

 Чл.17 Поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока се доставя от 1 до 5 работни дни от изпращане на заявката, при условие, че адресът за доставка е валиден и е посочен точно. При неналичие на поръчката, стоката се доставя от 10-15 работни дни изрично упоменато на всеки отделен продукт качен на този сайт. 

Чл.18 Поръчаната стока се превозва в подходяща опаковка съгласно особеностите й, и използвания транспорт за доставка.

Чл.19 (1) Поръчаната стока се доставя на адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ в изпратената от него заявка.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката на адреса по ал. 1.

(3) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за оттеглена и "Ес Борисова" ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни доставката.

(4) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърди желанието си да получи поръчаната стока след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по втората доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и разходите за първата доставка.

    ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

Чл.20  "Ес Борисова" ЕООД напомня за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

 

    ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТАВЕНА СТОКА И ВРЪЩАНЕ НА ПОЛУЧЕНА СТОКА

Чл.21 (1) ПОТРЕБИТЕЛ, пoдал заявка за купуване на стока от САЙТА, има право да  върне тази стока само в следните случаи:

 1. Ако доставената стока не е тази, която е поръчана от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
 2. Ако доставената стока е с недостатъци;
 3. Ако при транспортирането стоката е била повредена;
 4. Ако цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати, не е тази, която е била посочена в САЙТА;
 5. Ако не е спазен срокът за доставка.

(2) Извън случаите, изброени в предходната алинея, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да откаже да получи и заплати стока, за която е подал заявка за закупуване. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ стори това, той дължи заплащане на извършените разходи за доставката и за връщане на стоката обратно на "Ес Борисова" ЕООД.

Чл.22 (1) След получаване и заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска връщането й на "Ес Борисова" ЕООД и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

 1. Ако стоката има недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;
 2. Ако при употреба на стоката се установи, че тя има дефект, който я прави негодна за предназначението й;
 3. В случаите на отказ от договора съгласно разпоредбите на чл. 26-27 от тези Общи условия.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правата си по предходната алинея в случай, че представи касовата бележка за закупуването на продукта или пази товарителницата от Еконт.

Чл.23 Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 5 (пет) работни дни след получаване на уведомление за несъответствието, изпратено от ПОТРЕБИТЕЛЯ до "Ес Борисова" ЕООД, посредством системата за целта, която може да бъде намерена тук.

Чл.24 (1) В случай на желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да замени закупен артикул от САЙТА срещу същия артикул в друг размер или срещу друг артикул, закупеният артикул се изпраща обратно с куриер следвайки процедурата описана в системата за  „връщане и замяна“ за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, само и единствено при условие, че стоката е в първоначалния си вид и не е била използвана и опаковката и касовата й бележка са запазени.

(2) Заместващият артикул се изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно разпоредбите на настоящите общи условия, на посочения от него адрес за доставка, за сметка на "Ес Борисова" ЕООД при условие че поръчката попада в промоционалните условия за безплатна доставка.

Чл.25 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 27 и чл. 28, в 14-дневен срок, считано от датата на:

 1.приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) "Ес Борисова" ЕООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от Закон за защита на потребителите. Този формуляр представлява Приложение № 1 към настоящите Общи условия.

(3) За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми за името си, адреса, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението му да се откаже от договора с недвусмислено заявление. За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва стандартния формуляр за отказ, представляващ Приложение № 1 към настоящите Общи условия  или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.

(4) Решението за отказ от договора може да се изпрати на електронната поща на "Ес Борисова" ЕООД -smokvicka@hotmail.com.

(5) За да спази ПОТРЕБИТЕЛЯТ срока за отказ от договора, е достатъчно той да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, посочен в чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2.

Чл.26 (1) Ако ПОТРЕБИТЕЛ се откаже от сключен между него и „Ес Борисова" ЕООД договор, "Ес Борисова" ЕООД ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички плащания, които е получил от него, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от "Ес Борисова" ЕООД), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ информира "Ес Борисова" ЕООД за неговото решение за отказ от договора. "Ес Борисова" ЕООД ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната транзакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) "Ес Борисова" ЕООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от "Ес Борисова" ЕООД.

(3) "Ес Борисова" ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(4) В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати или да върне обратно стоките на "Ес Борисова" ЕООД  на адрес гр.София, ж.к.Дианабад бл.53, България без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след датата на получаване. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информирал "Ес Борисова" ЕООД за отказа си от договора. 
Срокът се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. 

(5) В случай че поръчката е заплатена с банков превод или наложен платеж, сумата ще бъде възстановена по банковата сметка (IBAN), която сте посочили във формуляра за връщане на продукти. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата (reversal) с която е направено плащането в срок от 10 работни дни.

Чл.27 В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да поеме преките разходи по връщане на стоките.

Чл.28  В случай на отказ от договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.29 Заплащането на цената на поръчана стока се извършва по един от следните начини по избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

 1. С наложен платеж – в момента на извършване на доставката сумата се предава на служителя на куриерската фирма.
 2. С Банкова карта.
 3. С Банков превод.

     НЕДОПУСТИМИ ДЕЙСТВИЯ

Чл.30 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва действия, които нарушават общоустановени правила за общуване.

 (2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва злоумишлени действия – разпространяване на вируси и други действия, нарушаващи права или интереси на "Ес Борисова"   ЕООД и/или на трети лица.

   

    ЛИЧНИ ДАННИ И ЗАЩИТА

 Чл.31  (1) "Ес Борисова" ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. 

(2) САЙТА гарантира  неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. 

(3) "Ес Борисова" ЕООД може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на САЙТА, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании.

Чл.32 (1) С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до "Ес Борисова" ЕООД на посочените в САЙТА адрес и e-mail за контакти.

Чл.33  С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на "бисквитки" от страна на "Ес Борисова" ЕООД , които ни помагат да ви предоставим възможно най-добрата според нас услуга.

     

    ГРАНИЦИ НА ОТГОВОРНОСТТА

 Чл.34 "Ес Борисова" ЕООД, прави всичко възможно за да поддържа на САЙТА вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Чл.35 "Ес Борисова" ЕООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на САЙТА.

Чл.36 "Ес Борисова" ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  други сайтове, към които САЙТА съдържа препратки.

   ДЕФИНИЦИИ

  Чл.37 По смисъла на настоящите общи условия „Бисквитки” могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на САЙТА като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Друго приложение на бисквитките са поддържане на „кошницата“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на САЙТА (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 Чл.38  Настоящите Общи условия са приети с Решение от 09.12.2018 г. на Общото събрание на "Ес Борисова" ЕООД

Чл.39 Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването им в САЙТА.