Политика за поверителност

Тази  Политика за поверителност е валидна за уеб сайта www.pinkpoints.com  (наричан за по-кратко"Сайтът") и се отнася до дейностите по обработка на лични данни, извършени от „Ес Борисова“ ЕООД при регистрирането на потребители в Сайта и взаимодействието на потребителите с услугите и функционалностите, предлагани от Сайта. Декларацията за поверителност е изготвена в съответствие с регламент 679/2016 на ЕС за защита на личните данни.

 Декларацията за поверителност идентифицира администратора на данни, който събира и обработва лични данни, за целите на предоставяне на договорни услуги , за подобряване  функциалността на Сайта. В Декларацията се  конкретизира, какви лични данни  се събират;  дали  личните данни  се предават на  трети страни; мерките за сигурност и конфиденциалност на  данните, прилагани с цел защита и съхранение на данните; начините, по които потребителят може да контролира процеса на обработка  и съхраняване на личните си данни, и да наложи законните си  права.

  Възможности за премахване на email от базата данни

  • във всеки email ще намерите линк "прекрати изпращането на информационен бюлетин". След като кликнете на този линк, Вашият email ще бъде прамахнат от базата данни; 
  • при настройките на Вашия профил, можете да откажете абонамента за информационния бюлетин; 
  • изпратете молба на …................. и Вашият email ще бъде премахнат от базата данни; 

 

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

 

Информация относно Администратора на лични данни

 

Наименование

"Ес Борисова" ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ

205190235

Седалище и адрес на управление

гр.София, Дианабад 53

 

Адрес за кореспонденция

 

гр.София, Дианабад 53

 

Телефон

 

0877134715

E-mail

 

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 

   

Наименование

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

 02/91-53-555

Интернет страница

www.cpdp.bg

 

1.ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 „Ес Борисова” ЕООД обработва лични данни на физически лица във връзка с използването на електронния магазин www.pinkpoints.com, на следните основания:

  • Изрично получено съгласие;
  • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Потребител;
  • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
  • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

2.Права на потребителите

Потребителите на сайта имат правото по всяко време (от настройките на профила си)  да променят личните си данни; да получават потвърждение, дали личните  им данни се обработват и съхраняват; да проверяват тяхното съдържание, произход и точност; да ги актуализират; да заличават и трият информацията свързана с техните лични данни; да изтриват профила си .

 При изтриване на профил, автоматично се изтриват всички лични данни свързани със субекта на данните. Ако потребителят има съмнения , че се злоупотребява по какъвто и да е начин с неговите лични данни, го съветваме  по най-бързият начин да се свърже с представители на фирмата администратор на сайта  “Ес Борисова“ ЕООД  на телефон 0877134715  или на имейл ................................... .

Институцията, на територията на България, която следи за коректното обработване на личните данни е Комисията за защита на личните данни – КЗЛД: https://www.cpdp.bg/. За да упражнят  правата си и за всякакви заявки или искания, свързани с обработката на лични данни от администратора, потребителят може да се свърже с обработващия данните “Ес Борисова“ЕООД.

3.Съхранение на личните данни

Личните данни ще бъдат събирани и обработвани чрез електронна система, управлявана от „Ес Борисова“ЕООД и съхранявани на сървър, който се намира в офисите на фирмата, както е посочено по-горе. Администраторът на сайта декларира, че лични данни няма да бъдат предоставяни на страни извън Европейския съюз.

Срокът на съхранение на личните данни се определя от времетраенето на потребителския профил. Докато потребителят има действащ, активен профил в сайта, администраторът съхранява неговите лични данни. В момента на изтриване, деактивиране на профила, информацията за личните данни ще бъде изтрита или  анонимизирана при спазване на действащите нормативни изисквания в срок от един месец.

4.Обработка на лични данни

“Ес Борисова“ЕООД като администратор на сайта обработва лични данни на потребителите в рамките и при обстоятелствата, посочени в настоящата Политика за поверителност и в съответствие със съгласието, дадено от потребителя при събирането на данни.

Личните данни на потребителя ще бъдат обработвани  в рамките на организацията на фирма  “Ес Борисова“ЕООД  от оторизирани лица, които ще има достъп до тях въз основа на своите задължения и във връзка с целите на обработката. Достъп до личните данни , ще имат оторизирани служители на “Ес Борисова“ЕООД. При заявяване в електронен форма,  клиентът на сайта, може да получи информация за вида лични данни, които му се обработват, за оторизираните служител , които обработват личните му данни, дали външна фирма обработва личните му данни, както и дали личните му данни са били предоставяни на трети фирми, страни или организации.

Администраторът декларира, че никакви лични данни не се предават извън пределите на България.

5.Предоставяне и разкриване на лични данни

Потребителят носи отговорност, че предоставените лични данни са верни и точни. Всякаква загуба или щети, причинени на уебсайта или на лицето, отговорно за уебсайта или на всяко трето лице чрез предоставяне на погрешна, неточна, или непълна информация в регистрационния формуляр, ще е изключителна отговорност на Потребителя.

Предоставянето на лични данни от клиента е необходимо за изпълнението на услугите и функционалните възможности, предлагани от сайта и изискуеми от потребителя, като например регистриране на сайта и закупуване на желана стока,  абонамент  за бюлетини или получаване на други новини публикувани на Сайта.или други инициативи, предлагани чрез сайта или  други промоции от  името на “Ес Борисова“ЕООД. Предоставянето на лични данни от потребителя може да е задължително за оценяването и защитата на правни претенции и за спазване на действащото законодателство. Отказът от предоставяне на лични данни от страна на потребителя би направил невъзможно потребителят да се регистрира в  сайта  или да ползва други инициативи, предлагани чрез сайта. Предоставянето на вашите коректни лични данни на www.pinkpoints.com (Вашите лични данни за две или три имена, имейл адрес, адрес за доставка и телефонен номер) е необходимо за обработка на Вашата поръчка при закупуването на продукти на сайт www.pinkpoints.com, или при предоставянето на други услуги. Отказът да предоставите на www.pinkpoints.com някои от Вашите лични данни, необходими за изпълнение на горепосочените цели, може да попречи на “Ес Борисова“ЕООД  да обработи Вашата поръчка за закупуване на продукти. Поради това непредоставянето на данни може в някои случаи да представлява легитимна и обоснована причина да не обработвате поръчката Ви за закупуване на продукти, продавани на www.pinkpoints.com.

Личните данни, предоставени от клиенти на сайта, ще бъдат разкривани на лица, които отговарят за техническото обработване на данните, пред маркетинговите специалисти във фирмата, пред собствениците на “Ес Борисова“ЕООД при упражняването на собственическите им права, което означава, че ще могат да се запознават в необходима степен със съобщените от клиентите на сайта лични данни.

Предоставянето на лични данни от потребителя за маркетингови цели  е безплатно и по желание, а отказът от предоставяне на лични данни няма да има последствия за възможността потребителят да се регистрира в сайта отново; отказът от една маркетингова услуга няма да влияе върху абонамента за друга.

Вашите лични данни могат да бъдат разкривани на трети лица, когато това е необходимо за обработка на поръчка. Например, Вашите лични данни се разкриват на спедиторска компания с цел извършване на доставка на закупена от Вас стока. Освен това Вашите данни могат да бъдат разкривани на полицията ,на съдебните органи и на други органи, съгласно законовите разпоредби. Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица за цели, които не са разрешени от закона или без Вашето изрично съгласие.

Благодарим ви, че се запознахме с нашата Политика за поверителност, съхраняване и обработка на личните данни. Пожелваваме ви приятно пазаруване!